Erhverv Midtfyn

En stærk forening med dybe rødder

Erhverv Midtfyn er en stærk fusion mellem to af områdets traditionelle erhvervsforeninger: Midtfyns Erhvervsforening og Håndværker- og Industriforeningen Ringe. Foreningen tæller ca. 170 medlemmer (se medlemsliste) og du får dermed adgang til det stærkeste erhvervsnetværk på Midtfyn.

Foreningens formål er at udvikle og styrke arbejdet for de midtfynske erhvervsinteresser – indenfor håndværk, industri, liberalt erhverv og service. Alle, der driver eller leder en virksomhed på Midtfyn indenfor disse områder, er således hjerteligt velkomne. Læs mere om medlemskab og indmeldelse. 

Da know how og videndeling er i alles interesse, faciliterer Erhverv Midtfyn både fyraftensmøder og foredrag – alle med kompentente oplægsholdere. Dette for at medlemmerne får gavn og glæde af hinandens viden og erfaringer på tværs af de forskellige erhvervsgrupper. Hold derfor øje med kalenderen her på hjemmesiden.

Foreningen bestræber sig også på at danne fælles grund og knytte bånd gennem selskablighed for foreningsmedlemmerne. Årshjulet byder således på en række faste begivenheder som Årsfest, Generalforsamling, Fugleskydning og Torskespisning.

Velkommen til.

8. marts 2024

aarsfest-billede

Årsfest

Festen blev første gang afholdt ved jubilæet i 1922 og har siden været en fast tradition hvert år.

19. juni 2024

fugleskydning-billede

Fugleskydning

Sødinge Mose med spisning, godt samvær, keglespil og salonriffelskydning.

13. November 2024

torskespisning-billede

Torskespisning

Når torsken har nået en tilpas størrelse i november, mødes vi til årets Torskespisning.

5. marts 2024

generalforsamling-billede

Generalforsamling

Formanden aflægger beretning om det forgangne år og om alle fortræffelighederne.