Bestyrelse

Henrik-Kildegaard
Formand Henrik Kildegaard
Gårdejer/Landmand
Søren-Hast
Næstformand Søren Hast
Bankerhvervsrådgiver
Jørgen-Hansen
Sekretær Jørgen Hansen
Elinstallatør
Jørgen
Kasserer (udenfor bestyrelsen)
Jørgen Elm Jørgensen
Johnny-Poulsen
Medlem Johnny Poulsen
Tagtækkermester
René-Andreassen
Medlem René Andreassen
Adm. dir.
Carsten-Lauritsen
Medlem Carsten Lauritsen
Elinstallatør
Stefan-Mark-Pedersen
Medlem Stefan Pedersen
Bogtrykker/Grafiker

10. juni 2022

fugleskydning-billede

Fugleskydning

Sødinge Mose med spisning, godt samvær, keglespil og salonriffelskydning.

9. November 2022

torskespisning-billede

Torskespisning

Når torsken har nået en tilpas størrelse i november, mødes vi til årets Torskespisning.

1. marts 2023

generalforsamling-billede

Generalforsamling

Formanden aflægger beretning om det forgangne år og om alle fortræffelighederne.

11. marts 2023

aarsfest-billede

Årsfest

Festen blev første gang afholdt ved jubilæet i 1922 og har siden været en fast tradition hvert år.